Finansal Okuryazarlık

 • Finansal Okuryazarlık bilgilendirmesi ile şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin aldığı finansal kararların etkinlik düzeyini artırabilmek amacıyla finans ekosisteminin çalışma prensiplerini piyasadan örneklerle ilgililere aktarıyoruz. Finans, Ekonomi ve Muhasebe disiplinleri arasındaki işleyişin detaylarını sunuyoruz.
 • Çalışanlarının/yönetici adaylarının finansal okuryazarlık bakış açısı kazanmasına ve söz konusu finansal kararları daha sağlıklı almalarına katkı sağlıyoruz. Bilgilendirme sonrası hem bireysel hem de kurumsal olarak alınacak finansal kararların etkinlik düzeyinin artırılmasını hedefliyoruz.

Finansal Analiz

 • Finansal Analiz bilgilendirmesi ile, şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin yönetilen pozisyon çerçevesinde, finansal tablolara ve finansal analiz tekniklerine olan hakimiyetini artırmayı hedefliyoruz.
 • Bu kapsamında muhasebe ve finans kavramları, mali tablo kalemleri, finansal analiz teknikleri, temel aktarma ve arındırmalar ve rasyo hesaplamaları gibi konularda detaylı bilgiler sunuyoruz.
 • Yaşanmış örnekler ile zenginleştirilmiş bilgilendirme ile yöneticilere mali tablo okuması, analiz etme yetkinliği ve sektörel bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.

Finansal Planlama ve Kontrol

 • Finansal Planlama ve Kontrol bilgilendirme ile şirket yöneticilerinin bütçeleme ve bütçe kontrolü yetkinliklerini artırarak geleceğe dönük finansal hedeflere, kaynakların doğru kullanımı ve verimlilik artışıyla ulaşmalarını hedefliyoruz.
 • Gerçek örnekler ile zenginleştirilen sunumlar ve bilgilendirme kapsamında katılımcılara bütçeleme, raporlama, bütçe kontrolü ve maliyet kontrolü gibi alanlarda detaylı bilgi veriyoruz.

Finansal Risk Yönetimi

 • Finansal Risk Yönetimi ile, kurumsal hedeflerin başarı ile sonuçlanabilmesi için şirketinizin karşı karşıya kalabileceği olası finansal risklerinin tespiti ve etkin yönetimi yolunda farkındalığınızı ve uygulama yetkinliklerinizi arttırıyoruz.
 • Gerçek olay analizlerine de yer verdiğimiz sunumda yöneticilere likidite, piyasa, kredi, vade, kur riski gibi konularda oluşabilecek finansal risk unsurlarının ölçümü için kullanılacak teknik ve enstrümanları aktarıyoruz.

Yatırım Planlama ve Fizibilite

 • Yatırım Planlama ve Fizibilite bilgilendirmemiz ile, orta uzun vadeli projelerinizde yatırım kararlarınıza etki edecek tüm kritik boyutları, finansal, teknik ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeniz için size rehberlik ediyoruz.
 • Sektörler bazında örnek olayların çalışmaları üzerinden geleceğe yönelik yatırım, finansman, satış, karlılık, işletme sermayesi gibi öngörülerin nasıl yapılacağını ve nakit akım projeksiyonları oluşturma adımlarını aktarıyoruz.
 • Nakit akım çalışması sonucunda projenin verimliliğine dair fikir veren IRR, geri dönüş süresi, BSKO gibi göstergelerin yorumlanmasına ilişkin bilgileri de paylaşıyoruz.
 • Bu bilgilendirme ile yöneticiler proje değerlendirmesi yapma ve proje verimliliğine etkisi olan konulara hakim olma yetkinliği kazanıyorlar.