Özlem Arı

Özlem Arı Deneyim

2016/10 – 2019/07   Finans Müdürü

Yapıchem Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Operasyonel ve sermaye yatırımları gereksinimleri için yeterli fonu sağlamak
 • Nakit akışı hazırlamak ve kontrol etmek
 • Bütçeyi hazırlamak, denetlemek ve sapmaları kontrol etmek
 • Finansal risklerin önüne geçmek için hedging yapılması
 • Aylık raporları hazırlamak
 • Finans ve muhasebe ekibinin yönetilmesi
 • Bankalardaki riskin raporlanması ve takibi
 • Banka ilişkilerinin yürütülmesi
 • Mali analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Alacakların takibi ve haftalık olarak raporlanması, alacak sigortası çalışmalarının yapılması
 • Müşteri limitlerinin belirlenmesi ve izlenmesi

2003/02 – 2014/05  Finans Yöneticisi

Assan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • Gelir, gider ve nakit akışı kontrol etmek
 • Şirketin borçlanma ihtiyaçları için yeni kaynaklar bulmak
 • Hedging yapılması
 • Bütçeyi ve nakit akışı hazırlamak
 • Aylık raporları hazırlamak
 • Bankalardaki nakit ve gayrinakit riskin takip edilmesi
 • Kredi kullanımı, kapama ve taahhütlerinin takibi
 • Günlük nakit akışın hazırlanması, ödemelerin yapılması ve tahsilatların takibi
 • Alacak riskini takip etmek ve DTS gibi finansal enstrümanları kullanarak riski minimize etmek

2002/02 – 203/02  Bütçe Planlama Uzmanı

Kibar Holding A.Ş.
 • Organizasyondaki tüm departmanlardan bütçe tahminlerini temin etmek ve bu dataları doğru, tam ve kesin olarak analiz etmek
 • Bütçe sunumu için verileri konsolide etmek ve finansal durum için analiz yapmak
 • Bütçeyi tüm yıl izlemek ve aylık karşılaştırma yapmak
 • Bütçede oluşan farklılıklar ve düzeltmeler için ayrıntılı rapor hazırlamak

2000/08 – 2002  Finans Uzmanı

Assan Demir Ve Sac Sanayi A.Ş.
 • Finansal işlemlerin doğru hesaplara kayıt edilmesi
 • Finansal raporların hazırlanması
 • Banka mutabakatlarının yapılması
 • Borçlanma faaliyetleri için kaynak sağlanması

Özlem Arı Eğitim

 • 1996/09 – 2000/05    Boğaziçi Üniversitesi / Bosphorus University
 • Ekonomi, 2000
 • 1989/09 – 1996/06   Burak Bora Anadolu Lisesi

Sertifikalar

 • 2018/05  SMM Staj Bitirme ve Staj Başlatma Sertifikası
 • 2015/10  Muhasebe Ve Denetim, Okan Üniversitesi
 • 2015/09  IFRS Sertifikası, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • 2014/11  Finansal Yönetim, Boğaziçi Üniversitesi
 • 2013/05  İleri Excel, Bilge Adam
 • 2011/05   Derivatives & Hedging, PWC
 • 2011/01   Thomson Reuters Eikon
 • 2011/04   Şirket Değerleme Yöntemleri, PWC

Diller

 • İngilizce

Yazılım

 • Ms Excel, Ms Word, Ms Powerpoint
 • MS Axapta
 • Logo Tiger