Zerrin Kişilik Tanımlaması “Zerrin Tolongüç”ün Dışa Dönük ArkeTipi. Bilimsel makalelerden derlenmiş (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – Myers-Briggs kişilik tipleri) olup tamamen beni; artılarımı (+) ve eksilerimi (-) tanımlıyor.
Bu kurama göre hiçbir kişilik tipi diğerinden “daha iyi” ya da “daha kötü” olmadığı için envanterin amacı da sadece kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olmak ve potansiyelimizi gerçekleştirebilmek adına daha doğru adımlar atabilmek.

Tanımlama

 • Bu kişiler dışa dönük karakter özellikleri nedeniyle çok güçlü iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Hızlı karar alırlar. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca seçenekleri değerlendirir ve olabilecek en uygun çözümü bulurlar. Çok fazla planlama yapmak yerine spontane davranma eğilimindedirler. Soyut kavramlar yerine somut ve gerçek olanla ilgilenirler. Rasyonel düşünebilecekleri ve hemen harekete geçebilecekleri, basit bilgileri tercih ederler.
 • Sosyal ilişkilerinde gözlemcidirler ve çoğu zaman diğer insanların asla fark edemediği ayrıntıları fark ederler. Bu kişiler plan yapmaktan hoşlanmazlar. Anlık tepki verirler ve çoğu zaman oldukça dürtüsel davranabilir, hatta risk alabilirler.
 • Bu kişilik tipine sahip bireyler geleneklere, kurallara ve kendilerini güvence altına almaya çok fazla değer verirler. Statükonun sürdürülmesi bunlar için önemlidir; bu nedenle de genellikle devletle ilgili görevlere, hükümet birimlerine ve sivil toplum kuruluşlarına dahil olurlar.
 • Bazen katı, inatçı ve sert mizaçlı gibi görülebilirler. Özgüvenleri ve güçlü inançları, planları eyleme geçirmede başarılı olmalarına yardımcı olur. Ancak bazen, özellikle de başkaları yüksek standartlarını karşılayamadığında, aşırı eleştirel ve agresif görünebilirler. Bu kişilik tipinde olan kişiler genelde tepkileri öngörülebilir, kararlı ve pratik olarak tanımlanır. Fikirlerini paylaşırken çok açık ve dürüsttürler.
 • Bu kişilik tipine sahip olan kişiler çok pratik ve beceriklidirler. Uygulamalı pratiklerle, deneyim yoluyla öğrenmeyi tercih ederler ve teorik tartışmalardan hoşlanmazlar. Başkalarıyla etkileşime girmelerine ya da doğrudan, deneyim yoluyla öğrenmelerine olanak tanınan durumlarda mükemmel performans sergilerler.
 • Bu kişiler anda yaşarlar ve bazen davranışlarının uzun vadeli sonuçlarının neler olabileceğini düşünemezler. Yeni şeyler denemekten hoşlanırlar ve karşılaştıkları problemleri anında çözmeye çalışırlar. Çevreleriyle ilgili güçlü bir farkındalığa sahip olmanın yanı sıra, söz konusu diğer insanlar olduğunda çok anlayışlı davranabilirler. Başkalarının ne hissettiğini anlayabilir ve nasıl tepki vereceklerini bilirler.
 • Başkalarına yardım etmekten zevk almanın yanı sıra, diğer insanlar tarafından sürekli onaylanmaya da ihtiyaç duyarlar. Gösterdikleri nezaketin diğerleri tarafından fark edilmesini ve bu yüzden takdir edilmeyi beklerler. Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına duyarlıdırlar. Başkaları tarafından beğenilmek isterler. Bu nedenle karşılarındaki kişi onlara kayıtsız kaldığında ya da umursamadığında kolaylıkla incinebilirler.
 • Bu kişilerin ayrıca çevrelerindeki her şeyi kontrol ve manipüle etmek konularında güçlü bir istekleri vardır. Organize etme, planlama ve programlama, bu kişilik tipine sahip kişilerin çevrelerindeki dünyaya hakim hissetmelerine yardımcı olur.
 • Bu kişilerin iletişim becerileri mükemmeldir. Oldukça coşkulu ve neşeli olmalarının yanı sıra, diğer insanları da gerçekten önemserler. Diğer insanların ne hissettiğini anlamada çok iyidirler. Gayretleri, çekicilikleri ve yaratıcılıkları göz önüne alındığında çok iyi liderler olabilecekleri söylenebilir.
 • Bu kişilik tipine sahip kişiler rutinden kesinlikle hoşlanmazlar ve şimdiki andan ya da geçmiştense geleceğe odaklanmayı tercih ederler. Yaratıcı ve özgün fikirler üretmek konusunda harika olsalar da bazen önemli görevleri son dakikaya erteleyebilirler. Bu kişilerin dikkati, özellikle sıkıcı ya da sıradan görünen bir şey üzerinde çalışırken kolayca dağılabilir.
 • Bu kişiler dışa dönük oldukları için içtenlik ve samimiyetle diğer insanlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. İletişim becerileri güçlüdür ve genellikle sıcak, sevecen ve destekleyici olarak bilinirler. Bu kişilik tipine sahip insanlar, diğer insanları cesaretlendirmede başarılı olmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına yardım ederek kişisel tatmin de elde ederler.
 • Bu kişiler genelde zamanlarını başkalarına ayırmakla o kadar ilgilenirler ki kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler. Ayrıca, kendilerini çok fazla eleştirme eğilimindedirler. İşler ters gittiğinde kendilerini suçlarlar ancak her şey yolunda gittiğinde kendilerini yeterince takdir etmezler. Çatışma ya da tartışma sırasında, insanlar arasında fikir birliği sağlamada da iyidirler.
 • Bu kişiler çok çeşitli insan tipleriyle etkileşime girmekten hoşlanırlar. Çok iyi sohbet ederler ve çevrelerindeki herkesi tartışmalarına dahil etmeyi severler. Anlık ayrıntılardan çok geleceğe odaklanırlar. Başladıkları işleri asla hızlı bitiremezler çünkü mevcut ihtiyaçlardan çok büyük resme odaklanırlar.
 • Özellikle ilgilendikleri bir şey hakkında konuşabilecek ya da tartışabilecek bir ortamdalarsa diğer insanlarla zaman geçirmekten hoşlanırlar. Genellikle oldukça rahattırlar ve anlaşmaları kolaydır. Bununla birlikte, bazen kendi fikirlerine ya da  planlarına kendilerini öyle kaptırırlar ki, yakın ilişkilerini göz ardı edebilirler. Son derece meraklıdırlar ve çevrelerinde olan biten her şeyi dikkatle inceleyerek anlamaya çalışırlar.
 • Bu kişilik tipine sahip insanlar, başkalarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar. Güçlü sözel becerilere sahiptirler ve diğer insanlarla etkileşime girmek, kendilerini daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur. Bu kişiler içinde bulundukları ana odaklanmaktansa gelecek hakkında düşünmeyi tercih ederler. Genellikle soyut ve teorik bilgileri somut ayrıntılardan daha ilginç bulurlar. Karar verirken nesnel ve mantıksal bilgilere daha fazla önem verirler. Kişisel hisleri ve başkalarının duyguları, seçimlerini ve kararlarını neredeyse hiç etkilemez.  Önceden planlayarak karar vermek, bir programa ya da yol haritasına sahip olmak onlara öngörülebilirlik ve kontrol duygusu verir. Oldukça rasyoneldirler; sorunları hızlıca tespit etmede iyidirler ve sorumluluktan kaçmazlar.
Kendinizi tanımak ister misiniz ?

Daha ayrıntılı bir analiz için 16 Personalities kişilik testini çözebilir, kişilik tipinizi ve özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – Myers-Briggs kişilik tipleri