Çözümlerimiz

ŞİRKETİNİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÇÖZÜM ÜRETELİM

Karar verme süreçlerinin dönüşümünde Yöntem Finans desteğini keşfedin!  

İster küçük/orta ölçekli Kobiler olun, ister Bireysel Kredi ihtiyaçlarınız olsun, başvurulacak doğru adres, doğru çözüm önerileri..!!

Finansal Check Up

Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık, işletmelerin finansal tabloları baz alınarak yapılan kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde şirketlerin karşı karşıya oldukları potansiyel sorunların önceden belirlenmesi ve “erken teşhis”  sisteminin devreye alınması olarak özetlenebilir. Bu süreç işletmelerin beklenmeyen birçok iç dış tehditten korumasını amaçlamaktadır.

Yatırım Ve Büyüme Stratejilerinizi Belirleyelim

İşinizi büyütmek ve geliştirmek için rakiplerinizden farklı ve doğru stratejiler oluşturmalı ve bunları en uygun zamanda hayata geçirmelisiniz. Geliştireceğiniz yeni ürünlerle ya da yeni pazarlara açılarak işinizi büyüte bilmeniz mümkün ancak büyüme fırsatlarını oluşmaya başladıkları zaman yakalamanız çok önemlidir. İşinizin büyümesine katkı sağlayacak fırsatları yakalamak, işletmelerin verimliliğine odaklanmayı, stratejik kazanımlar edinmeyi ve doğru pazarlarda pay sahibi olmayı gerektirir.

Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık, global olarak kabul edilen metotlarıyla şirketinize giderlerini kontrol altında tutmayı, verimliliğini arttırmayı, fırsatları değerlendirmeyi ve satın almadan elde edilen geliri arttırmayı sağlama konularında destek sağlar. Değişime daha iyi hazırlanır ve gelecekteki başarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Finansal Yönetim Desteği

Finansal Yönetim bölümümüz müşterilerinin mevcut zorlukların üstesinden gelebilmesi için finans ve mali işler süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına ve geleceğin finans ve mali işler süreçlerinin tasarlanmasına yardımcı olmaktadır. Aktif bir rol üstlenerek müşterilerimize “CFO/Finans Direktörü /Mali İşler Koordiatörlüğü Danışmanlığı” sunmaktayız. Hizmetlerimiz, finans ve mali işler fonksiyonlarına yeni muhasebe standartları ve düzenlemelerinin uygulanması, yeni süreç ve teknolojilerden faydalanarak performans, risk ve kontroller arasında bir denge kurulması konularını kapsamaktadır.

Finansal Planlama

Planlama işletmenin geleceğini etkileyecek kararların bugünden alınması demektir. Gelecek belirsiz olduğu için, yapılan planların gerçekleşmemesi de mümkündür. Bu nedenle, gelecek, hareket eden bir hedeftir ve planlamanın nedeni de işletmenin amacının geliştirilmesidir.

Finansal planlama, işletmelerin faaliyet sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasını ifade eder.

Kredi, Fon Ve Kaynak Desteği

Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık, şirketinize özel oluşturulacak Finansal analiz ve Nakit Akışı/Ödemeler Dengesi raporlamalarımızın sonucuna göre aktif ve ciro büyüklüğü, mali yapı ve projelerinize uygun yerli yabancı kaynakları belirler.  Kaynaklar son derece çeşitli olup şirketinizin ihtiyaç ve yapısına en uygun ürünler belirlenerek başvurudan ve kredilendirmeye kadar tüm sürecin yönetimi tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımızın esasını Banka kredileri, Eximbank (ECA) kredileri, Devlet destekli kredi ve fonlar (Kosgeb, KGF), melek yatırımlar, sermaye benzeri yabancı kaynaklı yatırımlar private equity, leveraged buyout, venture capital, mezzanine financing gibi bir çok kaynağın alınması için gereken altyapı ve hazırlıkların yapılması süreçlerini içerir.

Şirket Birleştirme Ve Satın Alma

Şirketler için yurt içi ve yurt dışı alıcılar/ortaklar bulmak olarak özetlenebilecek bu kapsamlı süreçte gerek alıcı gerekse satıcı tarafta yer alabilmekteyiz.  Vergisel ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizle desteklediğimiz süreçlerde satın alma öncesi hazırlık süreci, alıcı/satıcı bulma, satış sürecinin yürütülmesi ve satış gerçekleştirilmesi gibi ana hizmetlerimiz söz konusudur.

Proje Finansmanı

Projelerinizin ön incelemesi yapıldıktan sonra finansman için şirketinizin ihtiyacına en uygun finans kuruluşlarına uygun şekilde projenin hazırlanması ve sunumu ve sürecin sonuçlanana dek takibi aşamalarını içerir.  Projelerin vade ve büyüklüklerine göre yerli ve yabancı bankaların yanı sıra alternatif olarak uluslararası ihracat sigortası kuruluşları (ECA’ler), uluslararası finansal kuruluşlar (EBRD, EIB, IFC, JBIC, Proparco vb.), yerli/yabancı ticari bankalar, ekipman tedarikçileri gibi birçok önemli kuruluş ile uzun soluklu, uyumlu işbirliklerimiz sayesinde müşterilerimiz için en uygun finansman modeli geliştirilebilmektedir.

Dış Ticaret Finansmanı

Uluslarararası Ticaret yapan ya da yurtdışına açılacak şirketlere Dış Ticaret Finansmanı desteği sağlamaktayız. Dış Ticaret Finansmanı Eğitimimizden yararlanarak (Eximbank Kredileri, Akreditifler, Stand-By Akreditifler, İhracat Factoring’i, Prefinansman Kredileri, Kabul / Aval Kredileri, Harici Garantiler ve Dış Ticaret Mevzuatı)  şirket yetkilileriniz uluslararası ticaretin finansmanı konularında uzmanlık kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Eğitim hizmetlerimizin yanı sıra ihtiyaç duyulan dış ticaret finansmanı enstrümanının finansal kuruluşlardan talep ve temini konusunda da bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Elbette Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık‘ı farklı kılan tüm özellikler bunlar değil. Bizi daha da yakından tanımak için bizlere zerrin@yontemfinans.com ile mail göndererek veya İletişim Formu ile bize ulaşmanız yeterli, en yakın zamanda sizinle iletişime geçebiliriz.