Yönetim Ve Ücret Politikası

Yönetim ve Ücret Politikası, Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık ile İşletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı en ucuz, yatırımcının şartlarına en uygun kaynaklardan ve kolay geri ödeme koşulları ile temin etmek amacıyla yürüttüğü hizmetlerdir. Bu kapsamda görevimiz;

 • Şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan bütün finansal araçları, firmaların kullanımına sunmak gerek ulusal ve gerekse uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektedir.

Bu neden ile yola çıkmadan önce profesyonel ekip tarafından firmalarımızın mali analizleri yapılır ki; kredi verecek kurumlar (Kreditör) gözü ile değerlendirmelerimiz (mali analiz) gerçekleştirilir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Bu çalışmalar güvenilirliğimiz yanında sonuca ulaşmamızda kolaylık sağlar. Tahmin edersiniz ki bu çalışmalarımız bir ücret karşılığında olmakta ve peşin olarak tahsil edilir. Bunların sonucunda sözleşme ile sizden biri olarak çalışmaya başlarız.

 Kredi Türleri

 • Bireysel Krediler
 • Nakit kredi temini (spot, rotatif, taksitli, murabaha, faktoring ve leasing)
 • Gayrinakdi kredi temini (akreditif ve teminat mektubu kredileri)
 • Uzun vadeli yatırım kredileri
 • Arsa ve iş yeri alım kredileri
 • Konut kredileri
 • Araç kredileri
 • İpotekli krediler

Ücret Tarifesi

Yönetim ve Ücret Politikası, işletmelerin ihtiyaç duyduğu limitler tahsis edildikten sonra kullanılan toplam kredi limiti üzerinden bir kereye mahsus olmak üzere anlaşma sonucu belirlenen yüzde % oranı, peşin ve defaten tahsil edilir. Ayrıca firmaların teklifleri de değerlendirilecektir. (Limitler onaylanmadan ve kullanılmadan ön ödeme, masraf, peşinat gibi hiç bir ad altında ücret talep edilmemektedir.)

Ayrıca
Yöntem Finans, Kobilerin ihtiyacı olan ancak yüksek personel maliyetlerinden dolayı Finans Departmanı bulunmayan firmalara Finans Koordinatörü pozisyonu ile ilgili outsource hizmet sağlayıp, daha uygun maliyetlerle profesyonel finans yönetimi ve danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bir de bu iki çalışma sisteminin karması olarak bir çalışma yapılabilir. (Firmalarımız kendi fiyat politikalarının kapsamı dışına çıkmadan karşılıklı görüşme sonucu fiyat belirlenir.)

Aylık çalışma
 • Finans departmanı organizasyonel yapılandırması
 • Finans departmanı norm kadrosunun belirlenmesi
 • Finans departmanı süreç, politika ve prosedürlerinin yeniden yapılandırılması
 • Finans departmanı kıyaslama analizleri
 • Finans ve Muhasebe sistemi yeniden yapılandırma
 • Stratejik planlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması
 • Finansal prosedürlerin oluşturulması
 • Kurumsal finans raporlama
 • Bütçeleme ve Bütçe uygulama, raporlama
 • Proforma Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım ve Fon akım tablolarının hazırlanması
 • Finansal analiz, yorum ve şirket stratejilerinin tespiti
 • İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
 • Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması
 • Fizibilite etüdü
 • Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması
 • Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Nakit Akım ( Cash- Flow ) tablolarının hazırlanması