YÖNTEM FİNANS - Hakkımızda

Stratejimiz

Finansal Strateji danışmanlığı hizmetimizle şirketinizin orta-uzun vadeli hedeflerini ve gelişim alanlarını detaylı olarak inceliyor, çeşitli değişkenlere bağlı olarak kurulmuş finansal modellerin çıktıları ışığında stratejik kararların etkin şekilde alınmasına ve aksiyon süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Finansal Modelleme hizmetimiz kapsamında ise şirketinize ya da projenize ilişkin görüş ve varsayımlarınızı da dikkate alarak, faaliyet ve borçlanma yapısına ilişkin tahminleri, yatırım planlarını ve sektörel gelişmelerin etkilerini içeren özel finansal modellemeleri hazırlıyor; gelecek için yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Bu hizmetlerimizle geleceğe yönelik alacağınız kararlarda size doğru ve güvenilir tespitlere dayanan daha planlı ve net bir bakış açısı sunmayı hedefliyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz

Finansal danışmanlığını yaptığımız firmaların mali tablolarını en doğru ve net şekilde oluşturarak, doğru analizini yapmak,
Aylık raporlamalarımız sayesinde, müşterilerimizin, firmalarının aylık gelişimlerini yansıtmak ve firmanın mali seyri konusunda bilgilendirmek,
Firmaların finansal ihtiyaçlarını doğru ve zamanında belirlemek,
Banka ve finans kurumları ile iletişimi, profesyonel bir şekilde sağlayarak, çözüm ortaklarımızın kredibilitelerini artırmak ve sağlamlaştırmak,
Firmaların, günlük tahsilat/ödeme, nakit akışı, alacak tahsili gibi tüm finansal operasyonlarının sağlıklı ve gecikme yaşanmaksızın sağlanması için, doğru sistem ve insan kaynağı kurgusunun sağlamak,
Mevcut kurumsal yapıyı analiz ederek aksayan/olumsuz yönleri tespit edip kurumsallaşma, yapılanma, yeniden yapılanma gibi önemli süreçlerde koçluk yapmak,
Firmaların finansal risklerini araştırarak risklerin hedge edilmesi için tavsiyelerde bulunmak,
Firmalara maliyet azaltıcı, verim ve kar artırıcı önerilerde bulunmak.

Misyon

Misyonumuz

Yöntem Finans Yönetim Danışmanlığının ana hedefi danışmanı olduğu firmaların kurumsallaşmaları, iş alanlarına odaklanmaları, rekabet güçlerini artırmaları ve bu sayede de sektörlerinde hızlı ilerleme sağlamalarıdır. Yöntem Finans Danışmanlık, parçası olduğu projelerde, işletmelerin karlılıklarını artırmalarını sağlamak, zaman yönetimlerini geliştirmek ve işlevsel yönden kurumsallaşmalarına katkıda bulunmayı misyon etmektedir. Ayrıca; Sürdürülebilir başarının; bilgi, tecrübe, çalışma ve gelişim temellerine dayanan bir ortam ile sağlanacağı inancı ile finansal alandaki başarılarınıza katkı sağlayacak kaliteli hizmet sunmak.

Misyonumuzu tamamlama sürecinde İnsani değerler, Saygı ve Sevgi, Dürüstlük, Etik değerler, Dayanışma, Ahde vefa ilkelerine azami özeni göstererek  ’marka’’  olmak için çalışıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık, sosyal sorumluluk projelerini ‘Sürdürülebilirlik’ misyonu kapsamında iklim değişikliği, enerji ve karbon yönetimi başta olmak üzere, dünyanın geleceği açısından risk oluşturan çevresel konularda farkındalığı artırmak ana düşüncesi etrafında yapılandırıyor.

    — Alt Sayfalar —