Gizlilik Sözleşmesi

Firma Gizlilik Sözleşmesi, Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık tarafından taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin eden sözleşmedir. Bu sözleşme ile gizliliğin sınırları ve koşulları belirlenebilir.

Firma Gizlilik Sözleşmesi ile taraflar, proje ve fikirlerin çalınmasından ve aynı zamanda henüz tamamlanmamış ve üzerinde çalışılan bir projenin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve üzerinde fikir beyan edilmesinden korunmuş olur.

Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge taraflara, bir diğer kişi ya da firmayla paylaşılan fikir ve projelerin üzerinde kontrol hakkı sağlar. Ticari sırların korunması için kullanılan bu sözleşme, bilgi alışverişinin hangi amaçla yapılacağı, bilgilerin ne kadar süre gizli tutulacağı, bilgilerin ancak izin verilen kapsamda üçüncü kişilere iletilebileceği ve taraflardan biri talep ettiği halde bu bilgilerin iade veya imha edileceği gibi hükümler içerir.

Bu sözleşmeyi ihlal eden ya da korunması yönünde çaba göstermeyen ilgili taraf, tazminat ile cezalandırılır. Bu sebepten ötürü cezai şart hükmü bir gizlilik sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Cezai şart tutarının caydırıcı olması ve karşı tarafın gizliliği ihlal ederek elde edebileceği muhtemel gelirden yüksek olması da sözleşmenin işlerliği açısından önem arz etmektedir.

Bu sözleşme örneği tamamlandıktan sonra, çıktısı alınmalı ve her iki tarafça imzalanmalıdır. Her iki taraf sözleşmenin bir örneğini saklamalıdır.

Yasal Dayanak

Türkiye’ deki kanunlarda Gizlilik Sözleşmesi’ nin düzenlendiği bir kanun maddesi yer almamaktadır. Gizlilik Sözleşmesi’ ne Türk Borçlar Kanunun da belirtilen genel sözleşme hükümleri, İş Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanabilir.

Bu sözleşme koşulları titizlikle Yöntem Finans Yönetim Danışmanlık tarafından uygulanmaktadır.