Oktay Kişilik Tanımlaması “Oktay Tolongüç”ün İçe Dönük ArkeTipi. Bilimsel makalelerden derlenmiş (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – Myers-Briggs kişilik tipleri) olup tamamen beni; artılarımı (+) ve eksilerimi (-) tanımlıyor.
Bu kurama göre hiçbir kişilik tipi diğerinden “daha iyi” ya da “daha kötü” olmadığı için envanterin amacı da sadece kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olmak ve potansiyelimizi gerçekleştirebilmek adına daha doğru adımlar atabilmek.

Tanımlama

 • Bu kişiler sessiz ve içine kapanık olmalarına rağmen planlı ve düzenli olmalarıyla ön plana çıkarlar. Her şeyi önceden, dikkatlice, tüm ayrıntısına kadar plana dökerler. Hayatlarının her alanında düzenli olmaya önem verirler ve bundan zevk alırlar. Herhangi bir düzensizlik, dağınıklık ya da işlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda her şeyi tekrar düzene sokana ve işlerini tamamlayana kadar dinlenmeden çalışabilirler.
 • Hem sorumlu hem de gerçekçidirler. Hedeflerine ulaşmak ve görevlerini tamamlamak için mantıklı karar alma becerilerinden faydalanarak, sorumluluklarını yerine getirmek için istikrarlı, azimli ve hızlı çalışabilirler. Dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelebilir ve kolaylıkla odaklanabilirler. Genellikle güvenilir kişiler olarak bilinirler. Geleneklere, kurallara ve yasalara önem verirler. Önceden belirlenmiş kural ve prosedürleri izlemeyi tercih ettikleri için katı ve kuralcı tutumlar sergileyebilirler.
 • Bu kişiler genelde sonuç odaklıdır. Bir sorun olduğunda, altta yatan nedeni hızla anlamak ve hızlıca çözüme kavuşturmak isterler. Genellikle sessiz ve içe kapanık görünseler de diğer insanların yanında şaşırtıcı derecede rahat hareketler sergileyebilirler. Yeni deneyimlerden hoşlanırlar; bu nedenle de kendilerine heyecan veren, hatta risk içeren davranışlar sergileyebilirler. Kişisel inanç ya da değerlerinden ziyade, nesnelliğe dayalı yargılarda bulunmayı tercih ederler.
 • Diğer insanların duygularıyla kolay uyumlanamazlar ve empati yoksunu ya da duyarsız gibi görülebilirler. Sadece diğer insanların duygularını değil, kendi duygularını da görmezden gelerek patlama noktasına kadar duygularını bastırabilirler.
 • Belirli bir çerçeveye oturtulmuş, düzenli her şeyden zevk alırlar ve hayatlarının her alanında bu düzeni sürdürmek için çabalarlar. Bu kişilik tipine sahip insanlar içe dönük ve sessiz olma eğilimindeyken, aynı zamanda oldukça iyi gözlemcilerdir ve diğer insanları çok iyi analiz ederler. Diğer insanlarla ilgili derin ve detaylı gözlemleri nedeniyle de keskin bir hafızaya sahiptirler; hemen hemen her şeyi, tüm detaylarıyla hatırlayabilirler.
 • Diğer insanların duygularına ve hislerine çok iyi uyum sağlarlar. Bunlar başkaları kadar kendi duygularını da anlamakta başarılı olsalar da, genelde duygularını ifade etmekte zorlanırlar.
 • Bu kişiler seçenek skalalarını geniş tutmayı severler, bu nedenle de bir şeylerin değişip değişmeyeceğini ya da yeni seçeneklerin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için genellikle karar vermeyi erteleme eğilimi gösterirler.
 • Kişiler nazik, arkadaş canlısı, hassas ve sessizdirler. Diğer insanlarla zaman geçirdikten sonra, genelde yalnız başlarına kalıp enerjilerini yenileyebilecekleri bir zaman dilimine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de, genellikle çok yakın birkaç arkadaşlarıyla ya da aileleriyle zaman geçirmeyi tercih ederler.
 • Bu kişiler sessiz ve içine kapanık olmalarına rağmen, diğer insanlara karşı şefkatli ve düşünceli olmalarıyla bilinirler. Bunlar diğer insanları oldukları gibi kabul etmeyi çok iyi bildikleri için anlaşması son derece kolay kişilerdir. Ayrıntılara odaklanmayı severler. Gelecek hakkında endişelenmek yerine anın tadını çıkarmayı tercih ederler. Hayal kurmaktansa ‘adım atmak’ bu kişiler için daha önceliklidir.
 • Güçlü sezgileri ve duyguları çok iyi analiz edebilme becerileriyle bu kişilik tipine sahip kişiler empati yönünden en gelişmiş kişiler olarak biliniyor. Bu kişilik tipindeki kişiler istediklerini elde etmek için gerekli olan derin inançlara ve kararlılıklarını sürdürme yeteneğine sahipler.
 • Doğaları gereği içe dönük olsalar da, diğer insanlarla güçlü ve anlamlı bağlantılar kurabilirler. Başkalarına yardım etmekten zevk alırlar, ancak aynı zamanda yeniden enerji toplamak için yalnız kalabilecekleri bir zamana ve alana ihtiyaç duyarlar. İyi ve kötü olanı çok iyi analiz edebildikleri için, kötü olan şeyleri iyiye çevirme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Karar vermeleri gerektiğinde, bireysel kaygılarına nesnel gerçeklerden daha fazla önem verirler. Planlama yaparak, organize ederek ve olabildiğince erken karar alarak çevrelerindeki her şeyi kontrol altına almayı severler.
 • Bu kişiler içe dönük, sessiz ve çekingen olma eğilimindedir. Sosyal ortamlarda olmak enerjilerinin hızlı tükenmesine sebep olur. Bu nedenle de sadece yakın arkadaş gruplarıyla iletişimde kalmayı tercih ederler. Aldıkları kararlarda genelde sezgilerine güvenerek ilerlerler. Detaylardan çok büyük resme odaklanırlar. Gerçekten önemsedikleri şeyler ya da üzerinde çalıştıkları projeler konusunda oldukça titiz olabilirler; ancak sıradan ya da sıkıcı ayrıntıları görmezden gelme eğilimindedirler. Karar verme söz konusu olduğunda, seçeneklerini çeşitlendirmeyi severler. Herhangi bir şeyin değişmesi ihtimaline karşın, önemli kararları vermeyi geciktirebilirler.
 • Bu kişilik tipine sahip kişiler içe dönük olma eğilimindedir ve genelde yalnız çalışmayı tercih ederler. Büyük resmi dikkate alır ve somut ayrıntılar yerine soyut verilere odaklanmayı severler. Karar verme süreçlerinde mantıklarıyla hareket etmeyi ve objektif gerçekler çerçevesinde adım atmayı tercih ederler. Bulundukları her ortamda kontrolü ellerinde bulundurmayı, düzenli hissetmeyi ve planlı olmayı isterler.
 • Bu kişiler genelde tek başlarına, sessiz ve düşünerek zaman geçirmeleriyle bilinirler. İçe dönük karakterleri nedeniyle, sadece yakın arkadaş gruplarıyla sosyalleşmeyi tercih ederler. Soyut kavramlar hakkında düşünmekten hoşlanırlar ve duyguları yerine zekalarına değer verme eğilimindedirler. Öznel duygulardan çok nesnel bilgilere dayalı ve mantıksal açıklamalardan hoşlanırlar. Dolayısıyla ellerindeki verileri analiz ederken ve karar alırken son derece mantıklı ve objektif davranırlar.
 • Düşünceleri esnek olduğu için kalıpların dışına çıkmak onlar için son derece kolaydır. Bu kişilik tipine sahip kişiler, küçük ayrıntılara ve detaylara odaklanmak yerine büyük resmi değerlendirme eğilimindedirler. Seçeneklerini geniş tutmayı ve ancak eylemlerinde yapılandırılmış planları izlemeyi tercih ederler.
Kendinizi tanımak ister misiniz ?

Daha ayrıntılı bir analiz için 16 Personalities kişilik testini çözebilir, kişilik tipinizi ve özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – Myers-Briggs kişilik tipleri