Etik İlkeler

Etik İlkelerimiz Yöntem Finans’ı oluşturan kişiler, idari görevi olan çözüm ortaklarımız yasalar ve yönetmeliklerin genellikle kapsamadığı ya da belirlemediği alanlarda uyulacak ilkelere tarafların bağlılığının sağlanması amacıyla kurumumuzda var olan aşağıdaki ilkelerin korunması, pekiştirilmesi ve benimsenmesi Yöntem Finans’ın işleyişi ve saygınlığı açısından ilke edinilecektir.

Etik İlkelerimiz:

 1. Firmaların haklarına saygı gösterilmesi,
 2. Yöntem Finans bünyesinde her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 3. Bilgilenme ve bilgilendirme özgürlüğünün korunması,
 4. Bilginin ve gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 5. Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 6. Yöntem Finans içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 7. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 8. Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 9. Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 10. Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 11. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
 12. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
 13. Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,
 14. Yöntem Finans içinde yetkilerin özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanılması, sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi; söz konusu ilkelerin yöneticilerce kurum içi ve dışında korunması

ESASTIR