Finans Yönetim Eğitimi

FİNANS YÖNETİCİSİNİN GENEL TANIMI
Bir finans yöneticisinin görevleri çalıştığı işletmelerin büyüklüğüne ve faaliyet alanlarına göre değişiklik göstereceğinden, standart bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Genel olarak nispeten küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev alan finans yöneticileri kaynak temininden ham madde ve malzeme alımlarına, vergi ile ilgili işlemlerden muhasebe işlemlerine kadar birçok işlevi yerine getirirler. Büyük işletmelerde ise finans yöneticisinin görev ve sorumluluk alanı daha da geniştir. Saydığımız görevlerin yanı sıra planlama ve bütçeleme, yatırımların yönetilmesi, maliyetlerin kontrolü gibi görevleri de yerine getirirler.

PROGRAMIN AMACI
Finans Yönetim Eğitimi Programının amacı katılımcıların, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Finans Yönetim Eğitimi Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında bilgiler sunulmaktadır.

➤  Finansal Bilgilendirme  (Detaylı)

1- Finansal Okuryazarlık
Finansal Okuryazarlık bilgilendirmesi ile şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin aldığı finansal kararların etkinlik düzeyini artırabilmek amacıyla finans ekosisteminin çalışma prensiplerini piyasadan örneklerle ilgililere aktarıyoruz. Finans, Ekonomi ve Muhasebe disiplinleri arasındaki işleyişin detaylarını sunuyoruz.
2- Finansal Analiz
Finansal Analiz bilgilendirmesi ile, şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin yönetilen pozisyon çerçevesinde, finansal tablolara ve finansal analiz tekniklerine olan hakimiyetini artırmayı hedefliyoruz.
3- Finansal Planlama ve Kontrol
Finansal Planlama ve Kontrol bilgilendirme ile şirket yöneticilerinin bütçeleme ve bütçe kontrolü yetkinliklerini artırarak geleceğe dönük finansal hedeflere, kaynakların doğru kullanımı ve verimlilik artışıyla ulaşmalarını hedefliyoruz.
4- Finansal Risk Yönetimi
Finansal Risk Yönetimi ile, kurumsal hedeflerin başarı ile sonuçlanabilmesi için şirketinizin karşı karşıya kalabileceği olası finansal risklerinin tespiti ve etkin yönetimi yolunda farkındalığınızı ve uygulama yetkinliklerinizi arttırıyoruz.
5- Yatırım Planlama ve Fizibilite
Yatırım Planlama ve Fizibilite bilgilendirmemiz ile, orta uzun vadeli projelerinizde yatırım kararlarınıza etki edecek tüm kritik boyutları, finansal, teknik ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeniz için size rehberlik ediyoruz.

EĞİTİMİN AKIŞ ŞEMASI

1- Genel Ekonomik Değerlendirmeler
2- Güncel Ekonomik ve Finansal Terimler
3- Finans Kavramı
4- Geleneksel ve Modern Finansal Yönetim Anlayışı

5- Temel Muhasebe ve Finans :
◉ Muhasebenin Tanımı
      Hesap Kavramı ve İşleyişi
      Mali Tablolar ve İşleyişi
● Bilanço
● Gelir Tablosu
     ◉ Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması ve Yorumlanması
     ◉ Nakit Akışının Tanımı, İşletme İçin Önemi
     ◉ Kıymetli Evrak ( Çek, Senet, Bono )
     ◉ Ticari Hesap Türleri ( Açık Hesap, Konsinye Hesap, KDV’li İşlemler )
6- Finansal Yönetim :
     ◉ İşletmelerin Üstlendikleri Finansal Riskler
     ◉ Finansal Risklerin Yönetimi:
● Faiz Riski, Kur Riski, Likidite Riski, Kredi Riski
     ◉ Finansal Borçların Yönetimi, Firmaya Faydaları ve Zararları, Özkaynak İle Karşılaştırması
     ◉ Alternatif Finansman Teknikleri
● Leasing, Faktoring, Özel Finans Kuruluşları, Döviz Risk Yönetim Ürünleri
7- Paranın Zaman Değeri – Finansal Hesaplamalar:
     ◉ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
     ◉ Yatırım Araçları ve Finansal Hesaplamalar

EĞİTMEN
Bilgi  zerrin@yontemfinans.com
➤  Z. Zerrin TOLONGÜÇ